Financiën

Hoe worden het verblijf en de zorg vergoed?

Alle mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies kunnen bij ons woonzorg krijgen mits er een indicatie VV ZZP5 of hoger aanwezig is. Dat geldt ook voor mensen met alleen een AOW. De bewoners huren bij ons een studio met zit-/slaapkamer én  badkamer. De zorg wordt vervolgens vergoed vanuit een PGB (Persoonsgebonden Budget) of een VPT (Volledig Pakket Thuis). Mocht de eigen bijdrage middels een VPT hoger uitpakken, dan wordt dit door Dagelijks Leven gecompenseerd.

Hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bel 055-576 6676 of mail ons via zorg@dagelijks-leven.nl. We helpen u graag verder.

Wonen en zorg gescheiden

De zorg bij Dagelijks Leven is qua financiering gescheiden van het wonen. Dat wil zeggen dat de zorgverlening gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van een PGB of een VPT en dat de huur van de studio en de bijbehorende verblijfs- en servicekosten zelf betaald moeten worden.

De kosten voor huur, verblijf en service zijn doorgaans lager dan de eigen bijdrage die u betaalt in een verpleegtehuis. Wel houdt het CAK een eigen bijdrage in. Onze prijsstelling is zodanig dat de woonzorg bij Dagelijks Leven ook voor mensen, die naast een AOW geen extra inkomen genieten, betaalbaar is.

 

PGB of VPT

Bewoners kunnen zelf kiezen of ze de zorg vergoed willen krijgen via een PGB of een VPT. De vergoeding via het PGB heeft als nadeel dat er veel administratieve handelingen om de hoek komen kijken en dat bewoners (of hun wettelijke vertegenwoordiger) zelf verantwoordelijk zijn voor het doorsturen van de zorgfacturen aan de SVB.

Indien men kiest voor een VPT declareren wij de zorg rechtstreeks bij het zorgkantoor. Bij een VPT geldt een hogere eigen bijdrage bij het CAK. Dagelijks Leven geeft echter de bewoners die kiezen voor een VPT maandelijks een korting op de verblijfskosten om de hogere eigen bijdrage t.o.v. het PGB te compenseren. Hierdoor heeft de keuze voor VPT voor onze bewoners geen negatieve financiële consequenties.

Welke stappen zijn nodig voor een VPT?

Allereerst heeft de bewoner een indicatie voor de Wlz nodig. Deze indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De bewoner (of de wettelijke vertegenwoordiger) dient zelf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het CIZ. Hij of zij kan zelf aangeven dat de zorg via de leveringsvorm VPT de voorkeur heeft. Het CIZ beoordeelt vervolgens of de bewoner in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie.

Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Wlz, moet een eigen bijdrage over de geleverde zorg betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen, het vermogen en de manier waarop de zorg geleverd wordt. Via de website van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u een proefberekening maken.

Wat is er allemaal nodig bij een:

PGB
 • Indicatie
 • Omzettingsformulier (eventueel)
 • Aanvraagformulier PGB
 • Budgetplan
 • Zorgbeschrijving
 • Bewust keuze gesprek
 • Contract SVB
 • Gewaarborgde hulp
 • Facturen voor de SVB
 • Verantwoording naar de SVB
 • Jaarlijks huisbezoek door het Zorgkantoor
VPT
 • Indicatie
 • Omzettingsformulier (eventueel)
 • Indien u al een zorgovereenkomst hebt met Dagelijks Leven dan dient deze aangepast te worden