Financiën

Voor iedereen betaalbaar

Alle mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies kunnen bij ons woonzorg krijgen mits er sprake is van een zorgprofiel VV 05 t/m VV08. Dat geldt ook voor mensen met alleen een AOW. De bewoners huren bij ons een studio met zit-/slaapkamer én badkamer. De zorg wordt vervolgens vergoed vanuit een VPT (Volledig Pakket Thuis).

Hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bel 055-576 6676 of mail ons via zorg@dagelijks-leven.nl. We helpen u graag verder.

Wonen en zorg gescheiden

De zorg bij Dagelijks Leven is qua financiering gescheiden van het wonen. Dat wil zeggen dat de zorgverlening gefinancierd wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) op basis van een VPT en dat de huur van de studio en de bijbehorende verblijfs- en servicekosten zelf betaald moeten worden.

De kosten voor huur, verblijf en service zijn doorgaans lager dan de eigen bijdrage die u betaalt in een verpleeghuis. Wel houdt het CAK een eigen bijdrage in. Onze prijsstelling is zodanig dat de woonzorg bij Dagelijks Leven ook voor mensen, die naast een AOW geen extra inkomen genieten, betaalbaar is.

 

Het voordeel van een VPT

Bij Dagelijks Leven hebben we ervoor gekozen dat de zorg vergoed wordt via een VPT. De vergoeding via het VPT zorgt voor minder administratieve handelingen voor bewoners of hun wettelijke vertegenwoordiger. Dagelijks Leven declareert de zorg rechtstreeks bij het zorgkantoor.

Welke stappen zijn nodig voor een VPT?

Allereerst heeft de bewoner een indicatie voor de Wlz nodig. Deze indicatie wordt gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De bewoner (of de wettelijke vertegenwoordiger) dient zelf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het CIZ. Hij of zij kan zelf de leveringsvorm VPT aangeven. Het CIZ beoordeelt vervolgens of de bewoner in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Het kan zijn dat bewoners die vanuit een andere zorginstelling naar ons bij ons komen wonen een omzettingsformulier nodig hebben.

Iedereen die zorg ontvangt vanuit de Wlz, moet een eigen bijdrage over de geleverde zorg betalen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen, het vermogen en de manier waarop de zorg geleverd wordt. Via de website van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u een proefberekening maken.