Staatssecretaris Martin van Rijn is enthousiast over de woonzorgvoorzieningen voor dementerende ouderen van Dagelijks Leven.

Van Rijn is met name onder de indruk van de vele voordelen van de kleinschaligheid van de woonzorgvoorzieningen, zo bevestigt de staatssecretaris na afloop van zijn werkbezoek aan Het Poirtershuis in Oisterwijk op maandag 29 februari.

,,Kleinschaligheid maakt het verschil. Dat loopt als een rode draad door het verhaal van wonen en zorgen bij Dagelijks Leven. De mensen staan centraal. Het draait om de individuele beleving. Zorg zoals thuis. De organisatie klopt en staat niet in het teken van overdaad aan regels. Ik zie hier moedige initiatieven die kunnen bijdragen aan de verandering van de langdurige zorg. Dat is de boodschap die ik ga uitdragen”, aldus de staatssecretaris.

Het Poirtershuis in Oisterwijk is een van de tien woonzorgvoorzieningen voor dementerende ouderen van Dagelijks Leven. Alle vestigingen tellen maximaal twintig bewoners. Dagelijks Leven wil de bewoners een echt thuis bieden. Tegen een betaalbare huur. Ook voor mensen met alleen een AOW als inkomen is het betaalbaar. Gewoon midden in woonwijken met zorg op maat.

[layerslider id=”34″]

Overeenkomst
Voor die zorg hoeven dementerende ouderen en hun mantelzorgers voortaan geen persoonsgebonden budget (PGB) meer aan te vragen. Ze kunnen kiezen voor een PGB of een VPT (volledig pakket thuis). Tijdens het werkbezoek van de staatssecretaris is er in Het Poirtershuis een overeenkomst ondertekend tussen zorgkantoor VGZ en Dagelijks Leven. Die overeenkomst betekent dat VGZ voortaan zelf rechtstreeks zorg inkoopt bij Dagelijks Leven en die als pakket aanbiedt. Dat geldt voor bewoners van de vestigingen van Dagelijks Leven in de regio’s waar zorgkantoor VGZ actief is. Daardoor kunnen dementerende ouderen een beroep doen op de zorg van Dagelijks Leven, zonder geconfronteerd te worden met allerlei administratieve rompslomp.

Boeiend palet
Van Rijn is tijdens zijn werkbezoek vooral benieuwd naar de ervaringen van bewoners zelf, hun mantelzorgers en medewerkers van het zorgteam. Dat levert een kleurrijk en boeiend palet aan reacties op. De passie van het zorgteam en het thuisgevoel van de bewoners voeren daarbij de boventoon. Enkele voorbeelden? ,,Bij Dagelijks Leven hebben ze nog tijd voor de mensen. Er is veel minder administratieve ballast. Er is ruimte om te luisteren naar bewoners en hun familie. De betrokkenheid is veel groter. Voor deze aanpak ben ik ooit in de zorg gaan werken. Je proeft de warmte. Onze eerste kennismaking met deze voorziening maakte me emotioneel. Tranen bij het besef dat zoiets moois nog bestaat.”

Beter
Staatssecretaris Van Rijn zegt dat hij veelvuldig werkbezoeken aflegt. ,,Ik wil me er zelf van overtuigen hoe de zorg beter en anders kan. Veranderingen in de zorg vergen meer dan een vingerknip.” Die vernieuwing moet volgens hem vooral gestalte krijgen door niet langer de zorg(instellingen) maar het welbevinden van de mensen centraal te stellen. Daartoe heeft het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport het programma Waardigheid en Trots ontwikkeld. Dagelijks Leven is een van de deelnemers aan dat programma.

Nieuwe spelers, zoals Dagelijks Leven, zorgen inmiddels voor reuring en druk op de zorgmarkt waar de grote instellingen tot nu toe heer en meester waren. Van Rijn: ,,De klant moet zelf kunnen kiezen welke zorg hij wil.” En de staatssecretaris beaamt: bij instellingen die niet vernieuwen en het vertrouwen van de mensen verliezen, gaat uiteindelijk het licht uit.