Leven

De kerngedachte van Dagelijks Leven is dat de bewoners actief betrokken worden bij het dagelijkse leven. De gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten vormen hierbij het hart.

Door uit te gaan van actief meedoen, bijvoorbeeld door mee te helpen met koken, boodschappen doen of afwassen, wordt een duidelijk appèl gedaan op de nog aanwezige vaardigheden en vermogens van de bewoners en worden deze zoveel mogelijk in stand gehouden. Het uitgangspunt is: niets moet, alles mag.

Naast deze activiteiten zorgen onze professionele activiteitenbegeleid(st)ers voor een gevarieerd programma, afgestemd op de wensen en behoeften van onze bewoners.

Mocht een volledig actief dagprogramma te veel prikkels geven, dan bieden de eigen studio van de bewoner evenals de speciaal voor de doelgroep aangelegde tuin een rustplek.

Leven, respect en eigenwaarde

De bewoner krijgt 24 uur per dag aandacht, begeleiding en zorg, maar geniet ook veel vrijheid. We laten de bewoners in hun waarde, zonder strenge regels, zonder betutteling. Vanzelfsprekend wordt de zorg geleverd volgens de geldende wet- en regelgeving. Maar wij streven ook naar zo een normaal mogelijk dagelijks leven.

 

Sociale interactie

Wij bieden zorg in een normale omgeving waar bewoners zich thuisvoelen, waar ze hun dagelijks leven voort kunnen zetten en in hun waarde worden gelaten. Wij kiezen bewust voor écht kleinschalig wonen, voor huiselijkheid, sfeer, samen zijn en samen dingen doen. Voor iedereen dus ook voor mensen met geheugenverlies is het belangrijk onderdeel van de maatschappij te zijn en sociale contacten te hebben en te onderhouden.

Daarom speelt het onderhouden van sociale contacten bij ons een belangrijke rol. Dat stimuleren we. In huis, maar ook daarbuiten. Ons huis staat dan ook midden in een woonwijk. Het streven is om een locatie onderdeel van het dagelijkse leven in de wijk te maken. Professionele ondersteuners zoals artsen, fysiotherapeuten, behandelaars en overige aan zorg verwante disciplines uit de directe omgeving worden ingeschakeld in het zorgproces.

Waar mogelijk zal er gebruik worden gemaakt van de diensten van vrijwilligers, omwonenden en mantelzorgers, en de dagelijkse boodschappen worden gedaan bij de lokale middenstand. Dit alles draagt bij aan het realiseren van de gewenste integratie met de directe omgeving en aan het creëren van een levendige omgeving.

Omwonenden met een vorm van geheugenverlies kunnen ook bij een woonzorglocatie van Dagelijks Leven terecht voor dagbesteding. Wilt u meer informatie hierover? Bel geheel vrijblijvend met ons kantoor in Apeldoorn via 055 – 576 6676 of mail naar zorg@dagelijks-leven.nl.