Privacybeleid

Voor het verlenen van de ondersteuning hebben wij enkele persoonsgegevens van onze bewoners nodig. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. De gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij de desbetreffende persoon of wettelijke vertegenwoordiger daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij ter verantwoording moeten versturen naar de financiers, worden geanonimiseerd verstuurd en zijn niet meer tot de persoon herleidbaar.

U heeft altijd het recht uw dossier in te zien of een kopie van uw dossier te ontvangen. Ook heeft u het recht om deze gegevens te corrigeren. De gegevens worden conform de wettelijk vastgestelde termijn bewaard en worden na deze termijn vernietigd.

In het privacybeleid zijn de rechten en plichten van onze bewoners en van Dagelijks Leven vastgelegd. Wilt u het volledige privacybeleid lezen download dan de onderstaande pdf. Hierin staat uitgebreid het privacybeleid van Dagelijks Leven omschreven. Heeft u aan de hand van deze informatie nog vragen dan staan we u graag te woord via: 055 – 576 6676.