Wonen

Dagelijks Leven kiest bewust voor écht kleinschalig wonen, voor huiselijkheid, sfeer, samen zijn en samen dingen doen. Onze vrijstaande huizen staan midden in de samenleving, in een dorp of stad, op loopafstand van voorzieningen. Alle tuinen zijn royaal en geven bewoners ruimte en vrijheid, maar ook geborgenheid. Iedere locatie is omheind, zodat er geen mensen zomaar naar binnen kunnen lopen.

Kleinschalig comfort

Onze kleinschalige woonzorglocaties zijn er voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies. Iedere woonzorglocatie biedt plaats aan twintig bewoners, van jong tot oud, alleenstaand of als echtpaar. Er bestaat de mogelijkheid om een echtpaar samen te plaatsen, zodat zij alle ruimte krijgen om samen te leven. Ook is er in de meeste huizen een logeerkamer voor respijtzorg.

Alle bewoners beschikken over een eigen studio, met een zit-/slaapkamer en een badkamer, die zoveel mogelijk naar eigen wens kan worden ingericht. De meegebrachte spulletjes en meubels geven al snel een vertrouwd gevoel.

Door onze kleinschaligheid ontstaat er een intieme sfeer, die bijdraagt aan het welbevinden van onze bewoners. In de twee gezamenlijke woonkamers wordt vaak een potje gesjoeld of samen tv gekeken en in de keuken kan men helpen met koken of afwassen. Onze activiteitenbegeleid(st)ers zorgen voor een afwisselende dagbesteding van samen zingen tot het maken van een mooi mozaïek.

 

Altijd dichtbij

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners in de buurt van familie en vrienden kunnen wonen, dichtbij de plaats waar ze zijn opgegroeid of lang woonachtig zijn geweest. U vindt onze huizen dan ook op steeds meer plekken in Nederland. Klik hier voor een locatie bij u in de buurt.

Veilig wonen

Alle woonzorglocaties van Dagelijks Leven liggen geheel vrij en toch midden in een woonwijk. De bewoners vinden hier vrijheid, geborgenheid en veiligheid. Ze kunnen te allen tijde naar buiten voor een wandeling in de tuin en hebben daardoor het gevoel van vrijheid en eigen regie. Alle bewoners zijn tevens vrij om het terrein te verlaten.

Indien dit onacceptabele risico’s met zich meebrengt kan de inzet van een GPS worden overwogen. De zorgmedewerkers krijgen dan een signaal als een bewoner zich buiten een vooraf ingestelde zone begeeft en kunnen een bewoner zo nodig terug begeleiden.

In uitzonderlijke gevallen kan de inzet van een zogenaamde tag worden overwogen. Deze kan bijvoorbeeld worden gedragen in de vorm van een polsband. Voor bewoners die een dergelijke tag dragen blijft de poort, waardoor het terrein kan worden verlaten, gesloten. De inzet van een dergelijke tag wordt alleen overwogen indien het onbemerkt en onbegeleid verlaten van het terrein voor een bepaalde bewoner onacceptabele risico’s oplevert. Voor zowel de inzet van een GPS als van een tag geldt dat een zorgvuldig proces wordt doorlopen voordat deze worden ingezet. Hierbij is naast de familie en zorgmedewerkers ook een arts betrokken. Uiteindelijk beslist de arts (natuurlijk in samenspraak met de familie) over de inzet. De arts heeft zich hierbij te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Indien een bewoner met een tag overigens echt naar buiten wil, dan hebben onze medewerkers de instructie om (conform de geldende wet- en regelgeving) de poort voor deze bewoner te openen. Natuurlijk zullen zij eerst proberen om deze bewoner op andere gedachten te brengen door het bieden van ‘prettig alternatief’. Indien een bewoner met een tag regelmatig het terrein wil verlaten dan kan het zijn dat wonen bij Dagelijks Leven voor deze persoon niet de beste oplossing is. In een dergelijk geval biedt een zogenaamde ‘gesloten instelling’ mogelijk een beter alternatief. Deze instellingen hebben een aanmerking conform de wet BOPZ hetgeen betekent dat zij meer wettelijke mogelijkheden hebben om de vrijheid van bewoners te beperken.

Kijk eens rond

Sleep of swipe over de afbeeldingen. Uw Smartphone of tablet kunt u naar boven, beneden, links en rechts bewegen.
3D rondkijken met virtual reality bril Google Cardboard (alleen met smartphone).

Klik rechtsonder om uit te vergroten [+].

De entree van Het Wilhelminahuis in Deurne

Gemeenschappelijke woonkamer van Het Wilhelminahuis in Deurne

Een van de studio’s in Het Wilderinkhuishuis in Hengelo

Gemeenschappelijke woonkamer van Het Wilderinkhuis in Hengelo